Origami origami…


1 Dolar Origamiler

Won Park nağmı değer “para katlayıcı”, kendi tarzını yaratarak ABD 1 Dolarını kendisine araç olarak seçmiş. Sadece 1Doları evirip, çevirip, katlayarak hayatımızdan parçaları ayrıntılı bir şekilde yorumlamış. Size bu el emeği göz nuru origamilerden örnekler sunuyorum.

Advertisements

Origami

Origami, (折り紙 origami) Japonca “ori” (katlamak) ve “gami” (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kağıt katlama sanatına verilen addır. Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılmakla birlikte, dikdörtgen kâğıtlardan, hatta kâğıt paralardan yapılan modeller de oldukça fazladır. Kesme işleminin de kullanıldığı türe Krigami denir.

ORİGAMİ ÇEŞİTLERİ

Origami klasik origami ve parçalı origami olmak üzere iki çeşittir. Klasik origami genellikle tek parça kâğıttan yapılır. Çok fazla olmasa da iki veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle çeşitli hayvan veya eşya figürleri yapılır. Modüler origami olarak da adlandırılan parçalı origami birbirinin benzeri parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur ve hayvan veya eşya gibi somut figürlerden çok, üç boyutlu geometrik figürler yapılmasında kullanılır. Parça sayısında bir sınır olmayan parçalı origami tak-çıkar oyuncaklarına benzer ve aynı parçalar kullanılarak birçok değişik figür üretilebilir. Origamide genel olarak kare şeklinde kâğıt kullanılsa da kâğıdın şeklinde bir sınırlama yoktur. Günümüzde origaminin birçok değişik türleri ortaya çıkmıştır. Mimari origami, pop-up origami, krigami (kâğıt kesme sanatı) bunlara örnek verilebilir. Modern origami olarak da adlandırılan bu tür origami türlerinde yapıştırma ve kesme serbest bırakılmıştır.Origami’yi kirigamiden ayıran özelliği kirigaminin simetrik origaminin ise şekil yapma biçimlendirme sanatı olmasıdır. origami dünyaca ünlü bir sanattır.origaminin birçok kullanım alanı vardır.

ORİGAMİNİN TARİHİ

Origaminin başlangıyla ilgili kesin bilgiler olmasa da ilk defa kağıdı icad eden Çinliler tarafından yapıldığı daha sonra Budist rahipler tarafından Japonya’ya getirildiği düşünülmektedir. Gerçek gelişimini Japonya’da gösteren origami ismini bile Japoncadan almıştır. Japonya’da daha çok kabul görmesinin nedeni Japonların kağıda verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. “Kami” yazılış olarak farklı olsada Tanrı kelimesiyle sesteştir. Kitap ve onun yapı malzemesi kâğıda saygı Japongeleneklerindendir.

ORİGAMİ’DE KAĞIDIN ÖNEMİ

Origamiyi anlatmaya origaminin temel maddesi olan kağıttan başlamak gerekir. Kağıt Çinliler tarafından M.Ö.250’de icat edildi.Bu büyük icat insanlık tarihinde yazının icadından sonra en önemli olaydır. Kağıt ilk üretilmeye başladığı devirlerde çok pahalı ve az bulunan bir materyal olduğu için Origami daha çok zenginlerin uğraştığı bir sanattı ve daha çok dini törenlerde kullanılıyordu. Zamanla kağıt üretme tekniklerinin gelişmesiyle kağıt üretiminin maliyeti azalmış ve origami daha geniş kesimlere ulaşma imkanı bulmuştur.

Kağıt origaminin tek temel maddesidir. Belkide kağıt gerçek değerini origamiyle kazanmıştır. Hemen hemen her çeşit kağıt origami yapmak için kullanılabilir, yalnız her model için her kağıt uygun olmayabilir. Klasik origami dediğimiz tek parça kağıttan yapılan hayvan veya eşya figürlerinde ince ve çabuk yırtılmayan nispeten sert kağıt kullanılırken, parçalı origamide daha kalın kağıt kullanılmaktadır.

Origami kelimesinin ilk kullanılışı bildiğimiz kağıt katlama sanatından biraz farklı olsada temelinde yine katlama vardır. “Origami Tsuki” sertifika, tasdikname, ruhsat anlamında kullanıldı. Bu Japonların eskiden özel belgeleri değişik biçimlerde katlamalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir kılıç ustasına verilen diploma taklid edilmemesi için değişik biçimlerde katlanırdı. Origami günümüze gelinceye kadar gelişim evrelerini batı ve doğuda farklı biçimlerde geçirmiştir. 20. yüzyılda kıtalar arası iletişimin artmasıyla batı ve doğu kanatları birbirini tanımış ve origami dünyanın hemen hemen her tarafına yayılmıştır.

JAPONYA’DA ORİGAMİ

Doğuda şüphesiz origamiye en çok sahip çıkan toplum Japonlar olmuştur. Japonlar şu anda yapılan birçok temel origami formunu bundan 1200 yıl öncesinde geliştirmişlerdir. Bu formlar Japonlar için dini değerler taşımaktaydı. Henian Döneminde (794-1185) dini törenlerde tapınaklarını süslemek için origami figürleri kullandılar. Japonya’da günümüze kadar gelen Japoncada “Senbaorizuru”olarak adlandırılan 1000 Turna katlama geleneğinin de bu dönemde başladığı düşünülmektedir. Kağıdın çok değerli olması nedeniyle samuraylar birbirlerine hediye olarak bir çeşit origami olan kağıdın çiçek şeklinde katlanmasıyla Noshi süslerini kullanmışlardır. Yine günümüz Japonya’sında görebileceğimiz Noshi güzel bir dekorasyon malzemesi ve hediye pakedi süslemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir… Yine bu dönemde aristokrat sınıfı halkın düğün törenlerinde bir çeşit Japon içkisi olan “sake”, kelebek biçiminde katladıkları kağıtlarla süsledikleri bardaklarda gelin ve damata sunuldu.

Muramachi Döneminde (1338-1573) kağıt dahada ucuzladığı için origami daha geniş bir tabakaya yayılmıştır. Bu dönemde Japonya’da samurayların gittiği “Ise” okulu ve normal halkın gittiği “Ogasawara” origami okulları bulunmaktaydı. Origami bu dönemde yazılı bir kaynak olmadığı için babadan oğula öğretilerek varlığını sürdürmüştür.

Bugün origami hakkındaki bilgilerimizin çoğu  Edo Döneminde (1603-1867) dayanmaktadır., Origaminin ilk yazılı kaynakları olan Senbaorizuru Orikata (1000 Turna Katlama)1797, ve Kan No Mado 1845 bu dönemde yazılmıştır.

Origami dünyasında adından en çok söz ettiren kişi şüphesiz  Akira Yoshizawa’dır. 50 000 in üzerinde çalışması olduğu tahmin edilen Akira Yoshizawa origami tariflerinde kullanılan sembolleri icat eden kişidir. Birçok origami kitabı olan Yoshizawa’nın eserlerinden çoğunun tarifi maalesef mevcut değildir.

AVRUPA’DA ORİGAMİ

İpekyolu ile kağıdı Batı dünyasına tanıttığı gibi origamiyle de tanışmasına sebep olmuştur. Avrupa origamiyi ilk defa İspanyayı fetheden müslümanlardan öğrendi. İslamda insan ve hayvan figürlerinin yasaklanmış olmasından dolayı klasik origami figürlerinden çok origami desen çalışmaları ve geometrik formlar içeren parçalı origami çalışmalarına rastlanmaktadır. Origamiyle tanışan İspanyollar onu kültürlerinin bir parçası haline getirmişler ve origamiye birçok yeni figür kazandırmışlardır. İlk origami okulu “Unamuno” İspanya’da origaminin önde gelen isimlerinden Miguel Unamuno (1864-1936) tarafından açıldı. Bu okul varlığını günümüzde de sürdürmektedir. İspanyolların Güney Amerika’da origami konusunda önde gelen isimlerinden biri de Ismael Adolfo Cerceda’dır. Arjantin’in Baenos Aires kentinde yaşayan Cerceda aslında bir bıçak atıcısıdır. Sinirlerini sakinleştirmek için origami yapan Cerceda birçok yeni figür üretmiştir.

Friedrich Frobel origamiyi tam olarak tanımasada ürettiği “Froebel” blokları temel olarak origamiye dayandığı için bazı kaynaklar O’nu origamiyi eğitsel araç olarak kullanan ilk kişi olarak göstermektedir.

Batı dünyasında origaminin gelişmesine katkı sağlayan bir diğer isim ise Robert Harbin’dir. “Paper Magic-Kağıt Büyüsü-1956” Avrupa’da yayımlanan ilk origami kitaplarındandır.

Origami artık sadece Japonların geleneksel sanatları olmaktan çıkmış dünyanın birçok ülkesinde her yaştan ve her meslekten insanın uğraştığı bir hobi, bir çok eğitim kurumunun kullandığı öğrenmeyi öğretme aracı olmuştur. Birçok ülkede origami kulüpleri ve federasyonları açılmıştır.


Yulia Brodskaya

Yulia Broadskaya Rusya (Moskova)’da doğdu; 2004 yılında İngiltere’ye taşınmadan önce çeşitli yaratıcı çalışmalar; Tekstil Boyama, Origami ve Kolaj olarak sınıflandırabileceğimiz daha çok Geleneksel Güzel Sanatlar çalışmaları ilgisini çekmiştir. Ardından  Grafik İletişim (2006, Hertfordshire Üniversitesi)’de Mastır olarak, çok sevdiği şeyleri bir araya getirerek keşfetmeye ve denemeye devam etmiştir: tipografi, kağıt ve oldukça ayrıntılı el yapımı sanat objeleri.

Yulia Brodskaya was born in Russia (Moscow); prior to moving to the UK in 2004 she was interested in diverse creative practices ranging from Textile Painting, Origami and Collage to more traditional Fine Art practices. Following an MA in Graphic Communication (2006, University of Hertfordshire) she has continued to experiment and explore ways of bringing together all the things she likes most: typography, paper, and highly detailed hand-made craft objects.

http://www.artyulia.com/

Yulia Broadskaya’ın basında yeralmış işlerini şöyle sıralayabiliz. We can arrange Yulia Broadskaya’s works which are took place in media.

Şubat 2009 The Guardian “Herkesin duyması gereken 1000 şarkı” – özel Guardian ilavesi için 7 kapak illüstrasyonu / February 2009 The Guardian “1000 Songs everyone must hear” – 7 cover illustrations for the special Guardian supplement.

Şubat-Mart 2009 Starbucks VIA– Starbucks VIA adında çabuk hazırlanan yeni bir ürünü piyasaya sürülüyor: test pazarlaması Şikago ve Seattle’da başlatılacak. / February-March 2009 Starbucks VIA-Starbucks is launching a new product called VIA which is basically instant coffee: test marketing has been started in Chicago and Seattle.

Şubat 2009 The Knitter magazin: beyaz sayfa illüstrasyonu / February 2009 The Knitter magazine: white paper illustration

Ocak 2009 T-shirt tasarımı (“kağıt grafik” illüstrasyon). / January 2009 T-shirt design (“papergraphic” illustration).

Ocak 2009 Contact Magazin’in ilkbahar sayısı için yapılan kağıt harfler. / January 2009 Paper lettering for the spring issue of the Contact Magazine.

Ocak 2009 New York Times Dergisi: William Safire’in “Dil Üzerine” isimli kolonu için yapılmaş kağıt harfler. / January 2009 New York Times Magazine: Paper lettering for the “On Language” column by William Safire.

Ocak 2009 New Scientist dergisinin tekrar tasarlanan sayısının kapağı ve iç sayfası için yapılan illüstrasyonlar. / January 2009 Cover and inside paper illustrations for redesigned issue of the New Scientist magazine.

Aralık 2008 g2 (the Guardian) için7 Kağıt grafik illüstrasyon. / December 2008 7 Papergraphic illustrations for g2 (the Guardian)

Kasım 2008 “Kendini Göster” Konica Minolta Uluslararası Yarışması. / September 2008 ‘Get Yourself Noticed’ Konica Minolta International Competition.

Yulia Broadskaya’ın diğer kağıt grafikleri, Yulia Broadskaya’s other papergraphics,


Peter Callesen’in A4 Kağıt Kesimleri / Peter Callesen’s A4 Paper Cuts

Peter Callesen’in çalışmaları iki ve üç boyutun arasındaki ilişkinin keşfine dayalıdır. O, düz bir kağıdın 3D formuna dönüşmesini sihirli bir süreç olarak değerlendirmektedir, yada biri bunu apaçık sihir olarak adlandırabilir, çünkü süreç açıktır ve figürler kaçışı olmadan hala merkezlerinde yer almaktadır. Ayrıca bu anlamda, pek çok kağıt kesiminin de trajik bir yönü vardır. Bazı küçük kağıt kesimleri peri masalları ve romantizm evrenine dayanır, örneğin Hans Christian Andersen’ın  “Kurşun Asker” isimli masalındaki, bir kalede yaşayan kağıttan balerine aşık olan kurşun askerin ilham verdiği gibi. Diğer kağıt kesimler de büyük, güçlü doğa tarafından tehdit edilen ve içerisinde kaybolmuş küçük birer dramalardır. Bunların dışındakiler ise imkansızlık, illüzyon ve yansımalar ile ilgili olarak içe dönüklerdir, ya da kağıdın önü ve arkasının buluşmasına izin vermektedirler.

Peter Callesen A4 kağıdı günümüzde kullanılan en yaygın ve tüketilmiş bilgi taşıma aracı ve bu anlamda üzerine çok mana yüklenilmiş olduğu için, onunla çalışmayı çok ilginç bulmaktadır. Bu da A4 sayfanın asıl gerekliliğini nadiren anladığımızı göstermektedir. Bütün bilgiyi ortadan kaldırıp, boş 80 gr A4 kağıdı sıfırdan kendi tasarımları için baz alırsak; tamamiyle bizimle ilgili olan, aynı zamanda doğal ve yüksüz olduğu için çeşitli anlamlar yükleyebileceği bir malzeme bulduğunu düşünmüştür.  Kağıttan heykellere kırılganlık veren ince beyaz kağıt, aynı zamanda işlerin trajik ve romantik temalarının da altını çizmektedir.

Peter Callesen’s works have been based around an exploration of the relationship between two and three dimensionality. He find this materialization of a flat piece of paper into a 3D form almost a magic process – or maybe one could call it obvious magic, because the process is obvious and the figures still stick to their origin, without the possibility of escaping. In that sense there is also an aspect of something tragic in most of the cuts. Some of the small paper cuts relate to a universe of fairy tales and romanticism, as for instance Impenetrable Castle inspired by Hans Christian Andersen’s fairy tale The Steadfast Tin Soldier, in which a tin soldier falls in love with a paper ballerina, living in a paper castle. Other paper cuts are small dramas in which small figures are lost within and threatened by the huge powerful nature. Others again are turning the inside out, or letting the front and the back of the paper meet – dealing with impossibility, illusions, and reflections.

Peter Callesen find the A4 sheet of paper interesting to work with, because it is probably the most common and consumed media and format for carrying information today, and in that sense it is something very loaded. This means that we rarely notice the actual materiality of the A4 paper. By removing all the information and starting from scratch using the blank white 80gsm A4 paper as a base for my creations, he feel that he have found a material which we all are able to relate to, and at the same time is non-loaded and neutral and therefore easier to fill with different meanings. The thin white paper also gives the paper sculptures a fragility which underlines the tragic and romantic theme of the works.

webTheimpossiblemeeting

webTheimpossiblemeeting_sune_

İmkansız Buluşma, 2005 (Asitsiz A4 80 gr kağıt ve yapıştırıcı) / The Impossible Meeting, 2005 (Acid-free A4 80 gsm paper and glue) Continue reading this entry »


Okyanusun Üzerindeki Kale / Castle On the Ocean

Tokyo’da yaşayan yetenekli sanak öğrencisi Wataru Itou, İspanya Barcelona’daki Sagrada Familia tapınağını model olarak alan ve adını “Umi no Ue no Oshiro” (Okyanusun Üzerindeki Kale) koyan kağıttan şehri, tam dört yılda bitirdi.

25 yaşındaki Japon origami (kağıt katlama sanatı) sanatçısı Wataru Itou, şu anda Tokyo Sanat Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisi ve eserinin sergisi bittikten sonra, yakmayı düşündüğünü söylüyor.

Ito, dört yıl boyunca, sadece yapıştırıcı ve bıçak kullanarak, kağıtlardan tam bir şehir manzarası yarattı. Merkez kulesi bir katedral olan, okul, eğlence parkı, fabrika ve hava alanıyla çevrili, bunun yanında hareketli bir tren ve aydınlatmalarıyla tamamlanmış bu eşsiz yapıt şimdi Tokyo’daki bir yapay ada olan Umihotaru’da sergileniyor.

Ancak Wataru Ito, sergi bittikten sonra eserini yakacağını söylüyor. “Projelerim üzerinde çalışırken kendimi tamamen onlara adarım ancak tamamlayınca ilgim kaybolur. Eğer bu şehri yakarken videoya alırsam, daha sonra küllerden tekrar var oluşunu tersinden izleyerek görebilirim.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Origamiyle ilgilenen ve özellikle sergide eseri canlı görenler ise, böyle bir başarının bir müzeye kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

paper_craft_castle_01

paper_craft_castle_02

paper_craft_castle_03

paper_craft_castle_04

paper_craft_castle_05

paper_craft_castle_06

paper_craft_castle_07

paper_craft_castle_08

paper_craft_castle_09

paper_craft_castle_10

paper_craft_castle_11

http://www.konyahaber.com/haber/kagittan-koca-bir-sehir-yapti–36370.htm


Dünyadan Örnekler / Examples From World

Bu çok güzel kağıt kesme işleri, Julene Harrison tarafından yapılmıştır. These wonderful custom hand-cut paper cuts made by Julene Harrison.

This must be the place

 

I carry your heart, I carry it in my heart.


Dünyadan Örnekler / Examples From World

Aşağıdaki tanıtım görüntüleri,  Prag Anagram Kitabevi için Kaspen tarafından yapılmıştır.
Below are promotional images for Anagram Bookshop in Prague, by Kaspen.

anagram_bandits
anagram_knights
anagram_octopus

Herkese Merhaba!

“Kağıt” yüzyıllardır çok kıymet görmüş; tasarımcının, sanatçının, zanaatkarın,.. vazgeçilmez arkadaşıdır. Sanatın hünerli ellerinin dokunduğu kağıtlar adeta birer sanat eserine dönüşürler. “Kağıt” aslında hiç birşeye ihtiyaç duymadan da çok kuvvetli bir tasarım aracıdır. Tasarımcısının elinde şekillenir, boyutlanır, hayat bulur. Amacım kendimin, başka tasarımcıların ve sizlerin hayat verdiği tasarımları paylaşmak. Bunu yaparken de mümkün olduğunca yapılış aşamalarını ve şekillerini de ele almak, mümkün olduğunca çok yeni şeyler öğrenmek ve başkalarının da öğrenmesine vesile olmaktır. Katılımlarınızı bekliyorum.