Origami origami…Origami

Origami, (折り紙 origami) Japonca “ori” (katlamak) ve “gami” (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kağıt katlama sanatına verilen addır. Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılmakla birlikte, dikdörtgen kâğıtlardan, hatta kâğıt paralardan yapılan modeller de oldukça fazladır. Kesme işleminin de kullanıldığı türe Krigami denir.

ORİGAMİ ÇEŞİTLERİ

Origami klasik origami ve parçalı origami olmak üzere iki çeşittir. Klasik origami genellikle tek parça kâğıttan yapılır. Çok fazla olmasa da iki veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle çeşitli hayvan veya eşya figürleri yapılır. Modüler origami olarak da adlandırılan parçalı origami birbirinin benzeri parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur ve hayvan veya eşya gibi somut figürlerden çok, üç boyutlu geometrik figürler yapılmasında kullanılır. Parça sayısında bir sınır olmayan parçalı origami tak-çıkar oyuncaklarına benzer ve aynı parçalar kullanılarak birçok değişik figür üretilebilir. Origamide genel olarak kare şeklinde kâğıt kullanılsa da kâğıdın şeklinde bir sınırlama yoktur. Günümüzde origaminin birçok değişik türleri ortaya çıkmıştır. Mimari origami, pop-up origami, krigami (kâğıt kesme sanatı) bunlara örnek verilebilir. Modern origami olarak da adlandırılan bu tür origami türlerinde yapıştırma ve kesme serbest bırakılmıştır.Origami’yi kirigamiden ayıran özelliği kirigaminin simetrik origaminin ise şekil yapma biçimlendirme sanatı olmasıdır. origami dünyaca ünlü bir sanattır.origaminin birçok kullanım alanı vardır.

ORİGAMİNİN TARİHİ

Origaminin başlangıyla ilgili kesin bilgiler olmasa da ilk defa kağıdı icad eden Çinliler tarafından yapıldığı daha sonra Budist rahipler tarafından Japonya’ya getirildiği düşünülmektedir. Gerçek gelişimini Japonya’da gösteren origami ismini bile Japoncadan almıştır. Japonya’da daha çok kabul görmesinin nedeni Japonların kağıda verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. “Kami” yazılış olarak farklı olsada Tanrı kelimesiyle sesteştir. Kitap ve onun yapı malzemesi kâğıda saygı Japongeleneklerindendir.

ORİGAMİ’DE KAĞIDIN ÖNEMİ

Origamiyi anlatmaya origaminin temel maddesi olan kağıttan başlamak gerekir. Kağıt Çinliler tarafından M.Ö.250’de icat edildi.Bu büyük icat insanlık tarihinde yazının icadından sonra en önemli olaydır. Kağıt ilk üretilmeye başladığı devirlerde çok pahalı ve az bulunan bir materyal olduğu için Origami daha çok zenginlerin uğraştığı bir sanattı ve daha çok dini törenlerde kullanılıyordu. Zamanla kağıt üretme tekniklerinin gelişmesiyle kağıt üretiminin maliyeti azalmış ve origami daha geniş kesimlere ulaşma imkanı bulmuştur.

Kağıt origaminin tek temel maddesidir. Belkide kağıt gerçek değerini origamiyle kazanmıştır. Hemen hemen her çeşit kağıt origami yapmak için kullanılabilir, yalnız her model için her kağıt uygun olmayabilir. Klasik origami dediğimiz tek parça kağıttan yapılan hayvan veya eşya figürlerinde ince ve çabuk yırtılmayan nispeten sert kağıt kullanılırken, parçalı origamide daha kalın kağıt kullanılmaktadır.

Origami kelimesinin ilk kullanılışı bildiğimiz kağıt katlama sanatından biraz farklı olsada temelinde yine katlama vardır. “Origami Tsuki” sertifika, tasdikname, ruhsat anlamında kullanıldı. Bu Japonların eskiden özel belgeleri değişik biçimlerde katlamalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir kılıç ustasına verilen diploma taklid edilmemesi için değişik biçimlerde katlanırdı. Origami günümüze gelinceye kadar gelişim evrelerini batı ve doğuda farklı biçimlerde geçirmiştir. 20. yüzyılda kıtalar arası iletişimin artmasıyla batı ve doğu kanatları birbirini tanımış ve origami dünyanın hemen hemen her tarafına yayılmıştır.

JAPONYA’DA ORİGAMİ

Doğuda şüphesiz origamiye en çok sahip çıkan toplum Japonlar olmuştur. Japonlar şu anda yapılan birçok temel origami formunu bundan 1200 yıl öncesinde geliştirmişlerdir. Bu formlar Japonlar için dini değerler taşımaktaydı. Henian Döneminde (794-1185) dini törenlerde tapınaklarını süslemek için origami figürleri kullandılar. Japonya’da günümüze kadar gelen Japoncada “Senbaorizuru”olarak adlandırılan 1000 Turna katlama geleneğinin de bu dönemde başladığı düşünülmektedir. Kağıdın çok değerli olması nedeniyle samuraylar birbirlerine hediye olarak bir çeşit origami olan kağıdın çiçek şeklinde katlanmasıyla Noshi süslerini kullanmışlardır. Yine günümüz Japonya’sında görebileceğimiz Noshi güzel bir dekorasyon malzemesi ve hediye pakedi süslemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir… Yine bu dönemde aristokrat sınıfı halkın düğün törenlerinde bir çeşit Japon içkisi olan “sake”, kelebek biçiminde katladıkları kağıtlarla süsledikleri bardaklarda gelin ve damata sunuldu.

Muramachi Döneminde (1338-1573) kağıt dahada ucuzladığı için origami daha geniş bir tabakaya yayılmıştır. Bu dönemde Japonya’da samurayların gittiği “Ise” okulu ve normal halkın gittiği “Ogasawara” origami okulları bulunmaktaydı. Origami bu dönemde yazılı bir kaynak olmadığı için babadan oğula öğretilerek varlığını sürdürmüştür.

Bugün origami hakkındaki bilgilerimizin çoğu  Edo Döneminde (1603-1867) dayanmaktadır., Origaminin ilk yazılı kaynakları olan Senbaorizuru Orikata (1000 Turna Katlama)1797, ve Kan No Mado 1845 bu dönemde yazılmıştır.

Origami dünyasında adından en çok söz ettiren kişi şüphesiz  Akira Yoshizawa’dır. 50 000 in üzerinde çalışması olduğu tahmin edilen Akira Yoshizawa origami tariflerinde kullanılan sembolleri icat eden kişidir. Birçok origami kitabı olan Yoshizawa’nın eserlerinden çoğunun tarifi maalesef mevcut değildir.

AVRUPA’DA ORİGAMİ

İpekyolu ile kağıdı Batı dünyasına tanıttığı gibi origamiyle de tanışmasına sebep olmuştur. Avrupa origamiyi ilk defa İspanyayı fetheden müslümanlardan öğrendi. İslamda insan ve hayvan figürlerinin yasaklanmış olmasından dolayı klasik origami figürlerinden çok origami desen çalışmaları ve geometrik formlar içeren parçalı origami çalışmalarına rastlanmaktadır. Origamiyle tanışan İspanyollar onu kültürlerinin bir parçası haline getirmişler ve origamiye birçok yeni figür kazandırmışlardır. İlk origami okulu “Unamuno” İspanya’da origaminin önde gelen isimlerinden Miguel Unamuno (1864-1936) tarafından açıldı. Bu okul varlığını günümüzde de sürdürmektedir. İspanyolların Güney Amerika’da origami konusunda önde gelen isimlerinden biri de Ismael Adolfo Cerceda’dır. Arjantin’in Baenos Aires kentinde yaşayan Cerceda aslında bir bıçak atıcısıdır. Sinirlerini sakinleştirmek için origami yapan Cerceda birçok yeni figür üretmiştir.

Friedrich Frobel origamiyi tam olarak tanımasada ürettiği “Froebel” blokları temel olarak origamiye dayandığı için bazı kaynaklar O’nu origamiyi eğitsel araç olarak kullanan ilk kişi olarak göstermektedir.

Batı dünyasında origaminin gelişmesine katkı sağlayan bir diğer isim ise Robert Harbin’dir. “Paper Magic-Kağıt Büyüsü-1956” Avrupa’da yayımlanan ilk origami kitaplarındandır.

Origami artık sadece Japonların geleneksel sanatları olmaktan çıkmış dünyanın birçok ülkesinde her yaştan ve her meslekten insanın uğraştığı bir hobi, bir çok eğitim kurumunun kullandığı öğrenmeyi öğretme aracı olmuştur. Birçok ülkede origami kulüpleri ve federasyonları açılmıştır.


Trackbacks & Pingbacks

 1. International Geschenke verpacken – eine Kunst in Japan: Origami | Geschenke-Blog pingbacked on 7 years, 5 months ago

Comments

 1. * Dini Forum says:

  very nie to blogs tanks site admin

  | Reply Posted 8 years, 2 months ago
 2. * kasey says:

  hi maikgdj

  | Reply Posted 7 years, 9 months ago
 3. * suganya says:

  you done a great job fantastic work

  | Reply Posted 7 years, 8 months ago
 4. * ivanks says:

  These are all very great

  | Reply Posted 7 years, 4 months ago
 5. * SySy says:

  Nagyon szépek az alkotások de én szebbet csinálok.

  | Reply Posted 7 years, 3 months ago
 6. * Lahav Svorai says:

  Hi,
  I am a 13 year old boy. I am a great fan of origami and I also invent a lot of stuff. I was facinated by your modals. I would like to know if you send me the steps of how to make the lotr-origami. Thank you, Lahav. If you want, I can also send you pictures of things that I have done.

  | Reply Posted 7 years, 3 months ago
  • * handeunver says:

   Hi,
   First of all i want to thank you for your interest about my blog 🙂 i am trying these techniques that you saw which are from other paper artists but i couldn’t solve for lotr-origami yet. But sure i will share with you and all my blog watchers when i solve. I will be soo happy if you share pictures of your works with me and i will post them in my blog with your name and explanations. For a long time a couldn’t pay attention about fabulouspapers, but i will share more in a short time. thank you a lot :))

   | Reply Posted 7 years, 1 month ago
  • * Jack Lamocavhe says:

   Could you show me that???

   | Reply Posted 6 years, 4 months ago
 7. * islami forum says:

  Tanks you blog administrator

  | Reply Posted 7 years, 3 months ago
 8. * Dasshravdan says:

  thank you soo much

     

  | Reply Posted 7 years, 2 months ago
  • * handeunver says:

   thank you soo much too 🙂

   | Reply Posted 7 years, 1 month ago
 9. * sammy says:

  im really interested in these stuff and ur really good! where did u learn all that?

  | Reply Posted 7 years, 2 months ago
  • * handeunver says:

   thank you alot:) but all of these stuff aren’t mine. The beginning posts are from Masters of Paper Artists, the last posts are mine. I am trying to take place all works that i found from every where to share with you 🙂

   | Reply Posted 7 years, 1 month ago
 10. * shirin says:

  very very nice

  | Reply Posted 7 years, 1 month ago
 11. * anat Sherman says:

  wow!!! you are unreal!!!

  | Reply Posted 6 years, 9 months ago
 12. * VIJAY says:

  FENTASTIC………….

  | Reply Posted 6 years, 8 months ago
 13. * Xhama Patel says:

  amazing

  | Reply Posted 6 years, 8 months ago
 14. * Xhama Patel says:

  amazing work …!! really nice :))

  | Reply Posted 6 years, 8 months ago
 15. * pinky sara says:

  wow i love it

  | Reply Posted 6 years, 7 months ago
 16. simply beautiful!

  | Reply Posted 6 years, 7 months ago
 17. Adorei

  | Reply Posted 6 years, 4 months ago
 18. * matthew says:

  cool

  | Reply Posted 6 years, 4 months ago
 19. * matthew says:

  thats pretty awsome did you make all of them?

  | Reply Posted 6 years, 4 months ago
 20. * Matt says:

  UR Amazing, totally awesome!!!!

  | Reply Posted 6 years, 3 months ago
  • * handeunver says:

   thank you so much 🙂

   | Reply Posted 6 years, 2 months ago
 21. konkikas lsaa rzym

  | Reply Posted 6 years, 3 months ago
  • * handeunver says:

   sorry i couldn’t understand 😦

   | Reply Posted 6 years, 2 months ago
 22. * kid says:

  how do u make the dragon origoim

  | Reply Posted 6 years, 2 months ago
  • * handeunver says:

   this one is not mine, i am posting my works in the same named category.

   | Reply Posted 6 years, 2 months ago
 23. * SHINee ^^ says:

  I dont understand the language of your blog..
  but, I like your blog…
  thank you……..

  | Reply Posted 5 years, 11 months ago
  • * handeunver says:

   thank you so much SHINee^^ and excuses for language, it is in Turkish but i am trying to add the translations in English.

   | Reply Posted 5 years, 11 months ago
 24. * Sadao says:

  Truly amazing! Thanks for sharing the art.

  | Reply Posted 5 years, 11 months ago
  • * handeunver says:

   Thanks for being a part of Sadao 🙂

   | Reply Posted 5 years, 11 months ago
 25. * WWW says:

  Develop the topic further! It is interesting to know more details..!

  | Reply Posted 5 years, 9 months ago
  • * handeunver says:

   Sure, i will continue…

   | Reply Posted 4 years, 7 months ago


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: