Origami origami…


Yulia Brodskaya

Yulia Broadskaya Rusya (Moskova)’da doğdu; 2004 yılında İngiltere’ye taşınmadan önce çeşitli yaratıcı çalışmalar; Tekstil Boyama, Origami ve Kolaj olarak sınıflandırabileceğimiz daha çok Geleneksel Güzel Sanatlar çalışmaları ilgisini çekmiştir. Ardından  Grafik İletişim (2006, Hertfordshire Üniversitesi)’de Mastır olarak, çok sevdiği şeyleri bir araya getirerek keşfetmeye ve denemeye devam etmiştir: tipografi, kağıt ve oldukça ayrıntılı el yapımı sanat objeleri.

Yulia Brodskaya was born in Russia (Moscow); prior to moving to the UK in 2004 she was interested in diverse creative practices ranging from Textile Painting, Origami and Collage to more traditional Fine Art practices. Following an MA in Graphic Communication (2006, University of Hertfordshire) she has continued to experiment and explore ways of bringing together all the things she likes most: typography, paper, and highly detailed hand-made craft objects.

http://www.artyulia.com/

Yulia Broadskaya’ın basında yeralmış işlerini şöyle sıralayabiliz. We can arrange Yulia Broadskaya’s works which are took place in media.

Şubat 2009 The Guardian “Herkesin duyması gereken 1000 şarkı” – özel Guardian ilavesi için 7 kapak illüstrasyonu / February 2009 The Guardian “1000 Songs everyone must hear” – 7 cover illustrations for the special Guardian supplement.

Şubat-Mart 2009 Starbucks VIA– Starbucks VIA adında çabuk hazırlanan yeni bir ürünü piyasaya sürülüyor: test pazarlaması Şikago ve Seattle’da başlatılacak. / February-March 2009 Starbucks VIA-Starbucks is launching a new product called VIA which is basically instant coffee: test marketing has been started in Chicago and Seattle.

Şubat 2009 The Knitter magazin: beyaz sayfa illüstrasyonu / February 2009 The Knitter magazine: white paper illustration

Ocak 2009 T-shirt tasarımı (“kağıt grafik” illüstrasyon). / January 2009 T-shirt design (“papergraphic” illustration).

Ocak 2009 Contact Magazin’in ilkbahar sayısı için yapılan kağıt harfler. / January 2009 Paper lettering for the spring issue of the Contact Magazine.

Ocak 2009 New York Times Dergisi: William Safire’in “Dil Üzerine” isimli kolonu için yapılmaş kağıt harfler. / January 2009 New York Times Magazine: Paper lettering for the “On Language” column by William Safire.

Ocak 2009 New Scientist dergisinin tekrar tasarlanan sayısının kapağı ve iç sayfası için yapılan illüstrasyonlar. / January 2009 Cover and inside paper illustrations for redesigned issue of the New Scientist magazine.

Aralık 2008 g2 (the Guardian) için7 Kağıt grafik illüstrasyon. / December 2008 7 Papergraphic illustrations for g2 (the Guardian)

Kasım 2008 “Kendini Göster” Konica Minolta Uluslararası Yarışması. / September 2008 ‘Get Yourself Noticed’ Konica Minolta International Competition.

Yulia Broadskaya’ın diğer kağıt grafikleri, Yulia Broadskaya’s other papergraphics,

Advertisements

Peter Callesen’in A4 Kağıt Kesimleri / Peter Callesen’s A4 Paper Cuts

Peter Callesen’in çalışmaları iki ve üç boyutun arasındaki ilişkinin keşfine dayalıdır. O, düz bir kağıdın 3D formuna dönüşmesini sihirli bir süreç olarak değerlendirmektedir, yada biri bunu apaçık sihir olarak adlandırabilir, çünkü süreç açıktır ve figürler kaçışı olmadan hala merkezlerinde yer almaktadır. Ayrıca bu anlamda, pek çok kağıt kesiminin de trajik bir yönü vardır. Bazı küçük kağıt kesimleri peri masalları ve romantizm evrenine dayanır, örneğin Hans Christian Andersen’ın  “Kurşun Asker” isimli masalındaki, bir kalede yaşayan kağıttan balerine aşık olan kurşun askerin ilham verdiği gibi. Diğer kağıt kesimler de büyük, güçlü doğa tarafından tehdit edilen ve içerisinde kaybolmuş küçük birer dramalardır. Bunların dışındakiler ise imkansızlık, illüzyon ve yansımalar ile ilgili olarak içe dönüklerdir, ya da kağıdın önü ve arkasının buluşmasına izin vermektedirler.

Peter Callesen A4 kağıdı günümüzde kullanılan en yaygın ve tüketilmiş bilgi taşıma aracı ve bu anlamda üzerine çok mana yüklenilmiş olduğu için, onunla çalışmayı çok ilginç bulmaktadır. Bu da A4 sayfanın asıl gerekliliğini nadiren anladığımızı göstermektedir. Bütün bilgiyi ortadan kaldırıp, boş 80 gr A4 kağıdı sıfırdan kendi tasarımları için baz alırsak; tamamiyle bizimle ilgili olan, aynı zamanda doğal ve yüksüz olduğu için çeşitli anlamlar yükleyebileceği bir malzeme bulduğunu düşünmüştür.  Kağıttan heykellere kırılganlık veren ince beyaz kağıt, aynı zamanda işlerin trajik ve romantik temalarının da altını çizmektedir.

Peter Callesen’s works have been based around an exploration of the relationship between two and three dimensionality. He find this materialization of a flat piece of paper into a 3D form almost a magic process – or maybe one could call it obvious magic, because the process is obvious and the figures still stick to their origin, without the possibility of escaping. In that sense there is also an aspect of something tragic in most of the cuts. Some of the small paper cuts relate to a universe of fairy tales and romanticism, as for instance Impenetrable Castle inspired by Hans Christian Andersen’s fairy tale The Steadfast Tin Soldier, in which a tin soldier falls in love with a paper ballerina, living in a paper castle. Other paper cuts are small dramas in which small figures are lost within and threatened by the huge powerful nature. Others again are turning the inside out, or letting the front and the back of the paper meet – dealing with impossibility, illusions, and reflections.

Peter Callesen find the A4 sheet of paper interesting to work with, because it is probably the most common and consumed media and format for carrying information today, and in that sense it is something very loaded. This means that we rarely notice the actual materiality of the A4 paper. By removing all the information and starting from scratch using the blank white 80gsm A4 paper as a base for my creations, he feel that he have found a material which we all are able to relate to, and at the same time is non-loaded and neutral and therefore easier to fill with different meanings. The thin white paper also gives the paper sculptures a fragility which underlines the tragic and romantic theme of the works.

webTheimpossiblemeeting

webTheimpossiblemeeting_sune_

İmkansız Buluşma, 2005 (Asitsiz A4 80 gr kağıt ve yapıştırıcı) / The Impossible Meeting, 2005 (Acid-free A4 80 gsm paper and glue) Continue reading this entry »


Okyanusun Üzerindeki Kale / Castle On the Ocean

Tokyo’da yaşayan yetenekli sanak öğrencisi Wataru Itou, İspanya Barcelona’daki Sagrada Familia tapınağını model olarak alan ve adını “Umi no Ue no Oshiro” (Okyanusun Üzerindeki Kale) koyan kağıttan şehri, tam dört yılda bitirdi.

25 yaşındaki Japon origami (kağıt katlama sanatı) sanatçısı Wataru Itou, şu anda Tokyo Sanat Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisi ve eserinin sergisi bittikten sonra, yakmayı düşündüğünü söylüyor.

Ito, dört yıl boyunca, sadece yapıştırıcı ve bıçak kullanarak, kağıtlardan tam bir şehir manzarası yarattı. Merkez kulesi bir katedral olan, okul, eğlence parkı, fabrika ve hava alanıyla çevrili, bunun yanında hareketli bir tren ve aydınlatmalarıyla tamamlanmış bu eşsiz yapıt şimdi Tokyo’daki bir yapay ada olan Umihotaru’da sergileniyor.

Ancak Wataru Ito, sergi bittikten sonra eserini yakacağını söylüyor. “Projelerim üzerinde çalışırken kendimi tamamen onlara adarım ancak tamamlayınca ilgim kaybolur. Eğer bu şehri yakarken videoya alırsam, daha sonra küllerden tekrar var oluşunu tersinden izleyerek görebilirim.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Origamiyle ilgilenen ve özellikle sergide eseri canlı görenler ise, böyle bir başarının bir müzeye kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

paper_craft_castle_01

paper_craft_castle_02

paper_craft_castle_03

paper_craft_castle_04

paper_craft_castle_05

paper_craft_castle_06

paper_craft_castle_07

paper_craft_castle_08

paper_craft_castle_09

paper_craft_castle_10

paper_craft_castle_11

http://www.konyahaber.com/haber/kagittan-koca-bir-sehir-yapti–36370.htm